O noso equipo

Juan Carlos López Fanego
Xerente do Despacho. Graduado Social
Roberto López Fanego
Xerente do Despacho. Licenciado en Empresariais e membro pertencente á Asociación profesional de Expertos Contables e Tributarios.
José Jorge Porto Porto
Titulado en FP I
(Rama Administración de Empresas)
Pablo López Rubinos
Administrativo
Ángel José López Arias
Axente de Seguros Colexiado. Membro da Federación policténica de Diplomado en Dereito Tributario.
  • Español
  • Galego
Para obter a ruta optima dende onde se atopa ás nosass oficiñas podes facer click na opción “ruta” no cadro que aparece sobre o indicador de posición.
*Nota: Si el formulario de petición no funciona correctamente , o si lo prefiere, póngase en contacto con nosotros por medio del correo electrónico o telefónicamente: